GOOGOOSH / HALF


1 Bizar
2 Atashfeshane No Gheseh Doh Mahie
4 Ramehye Gomgashteh
5 Ghaseh Bareh va Gorg
6 To Agr Man Agr
7 Bineh Ma Har Chi Boodeh Tamoom Shode
8 Harf (Sher Khani)
9 Harf
10 Digeh Nemigam Dostat Darm
11 Jomeh
12 Hejrat (Sher Khani)
13 Hejrat
14 Barayee Toh Hich Nadarm
15 Nafas
16 Man Khab Didam

Music by Shahyar Ghanbari  

go top