V.A. / MUA THU TIEN CHIEN

1 THU HA / Noi Long
2 HOANG DUNG / Mua Thu Khong Tro Lai
3 BAO YEN / Trang Mo Ben Suoi
4 THU HA / Ta Ao Xanh
5 HONG NHUNG / Co Lang Gieng
6 LE THU / Thu Quyen Ru
7 BAO YEN / Mong Chieu Xuan
8 HONG NHUNG / Thoi To
9 PHUONG THANH / Biet Ly
10 HONG NHUNG / Gai Xuan

go top