THU HA / LOI CUOI CHO EM

 
1 Chiếc lá cuối cùng 6:03
2 Ai đưa em về 4:44
3 Rừng xưa đã khép 4:29
4 Lời cuối cho em 5:13
5 Nhìn những mùa thu đi 4:57
6 Gửi gió cho mây ngàn bay 6:53
7 Thoát ly 4:46
8 Điều giản dị 4:34
9 Rồi như đã ngây ngô 5:26
10 Ngọc Lan 5:25

go top