NGUYEN HONG AN / TIENG HAT HOA BINH 4, Trinh Cong Son


 

01. Dựng Lại Người Dựng Lại Nhà
02. Ta Thấy Gì Đêm Nay
03. Người Già Em Bé
04. Ca Dao Mẹ
05. Huế Sài Gòn Hà Nội
06. Đôi Mắt Nào Mở Ra
07. Người Mẹ Ô Lý
08. Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói

go top