MY LINH / MADE IN VIETNAM


1. Em mơ về anh 4:16
2. Tình yêu thức dậy 5:01
3. Trở lại tuổi thơ 4:57
4. Có thấy tôi tuổi 15 (hợp tác với Anna Trương) 5:51
5. Quán cà phê mùa hè 3:51
6. Chờ đợi   5:11
7. Hát theo người đi trên phố  5:23
8. Rồi anh lại đến 4:10
9. Và tôi vẫn hát 4:29
10. Hát cho anh 4:59
11. Bướm trắng 5:50
12. Quán cà phê mùa hè (nhạc nền) 3:51
13. Trở lại tuổi thơ (nhạc nền) 4:57
14. Em mơ về anh (nhạc nền) 4:16
12. Hương ngọc lan 5:59

go top