SUDHA RAGNATHAN / SWAGATHAM KRISHNA

1.Sri Vignarajam Bhaje 7:19
2.Marakatha Manimaya Chela 8:35
3.Neethan Mechikkolla Venum 7:49
4.Kannan Varugindra Neram 5:30
5.Swagatham Krishna 6:22
6.Madhura Madhura 6:47
7.Venugana Ramana 8:23
8. Kaleeya Nardhana Prabhavam 9:21

OMPOSITIONS OF
OOTHUKKADU VENKATASUBBAIYAR

go top