RADHA JAYALAKSHMI / ( CLASSICAL-VOCAL)

Vidushi Radha & Vidushi Jayalakshmi

1. Mooladhara Moorthi (1975)
2. Seethamma Maayamma (1971) :Vasantha
3. Mundu Venuga (1971)
4. Mayil Vahana (1975)
5. Ninnuvina (1980) :Navarasa Kannada
6. Santhana Ramaswamiram (1968) :Hindola Vasantham
7. Muthukkumarayyane (1971)
8. Ugaboga – (1977) :Elutha Govindage & Narayana Ninna Namada
9. Srinivasa Thiruvenkata (1971)
10. Dehimudam Dehi Sri Radhe (1983)
11. Itu Saahasamulu (1968) :Jawali
12. Alagila Uyirodu – Virutham On Lord Ayyappa (1975) :Ragamalika
13. Dharmasravana – Radha Jayalakshmi (1983)
14. Poojyaya- Tungateera Virajam Songs On Sri Raghavendra Swami (1983)

go top