M.S. SUBBULAKSHMI / SUPRABHATHAMS

ORIGINAL RELEASED 1990

1.Sri Venkatesa Suprabhatham
2.Sri Kamakshi Suprabhatham
3.Kashi Viswanatha Suprabhatham
4.Rameswaram Ramanatha Suprabhatham

vocally supportes by Radha Viswanathan

go top