VISHWA MOHAN BHATT & SANDEEP DAS / INDIAN DELTA

★Recorded At Saptak Festival
Slide Guitar(Mohan Veena)
– Pandit Vishwa Mohan Bhatt
Tabla – Sandeep Das

1 Raag Puriya Dhanashri (Alap) 37:38
2 Raga Shyam Kalyan (Tintaal Slow) 21:42
3 Raga Shyam Kalyan (Tintaal Fast) 18:23

go top