V.A. / ARCHIVES DE LA MUSIQUE ARABE VOL.1

20世紀初頭に録音された最初期のSP音源をコンパイルした、定評のあるアラブ古典系歌謡コレクションです。シリア&エジプトの1900~20年代頃までのカシダ、シーカ、タクシームなど~アラブ音楽の近代化、最初の一歩が記録されています!

1 Muhyiddin Ba’yun / Taqsim Rasd 6:45
2 Muhammad Al -‘Ashiq / Qasida: Saluha Limadha 7:00
3 Yusuf Al-Manyalawi / Qasida: Ukadhdhibu Nafsi 8:20
4 Ali ‘Abd Al-Bari / Sallimit Rohak 14:18
5 Le Shaykh Ahmad Al-Shaykh / Mawwal Baghdadi: Ya Rabbi Najik 3:27
6 Ensemble D’Amin Al-Buzari / Bashraf Qarabatak: Sikah 8:06
7 Salama Higazi / Qasida: In Kuntu Fi L-Jaysh 15:16
8 Abd Al-Hayy Hilmi / Qasida: Fatakatu Lahziki 7:52

 

go top