TRICHUR V. RAMACHANDRAN / GURU KRIPA

Compositions of Late G.N.Balasubramaniam

Voiolin – M.A. Sundatesan
Mridangam – Srimushnam Raja Rao
Ghatam – Vai Kom Gopalakrishnan

1. Raga Nattai: “Karimukha Varada”
2. Raga Saraswathi
3. Raga Aarabhi: “Maravanune”
4. Raga Khamas: “Pada Bhajana Sadaanandame”
5. Raga Kanada: “Paramukha”
6. Raga Reethigowlai: “En Manathamarai”
7. Raga Ranjani: “Ranjani Niranjani”
8. Raga Mohanam: “Sada Palaya”
9. Raga Yadukulakabodhi: “Paramakripasagari”

go top