PRIYA SISTERS, V. SHANMUKHA PRIYA, V. HARIPRIYA / (classical vocal)

K.V.PRASAD -MRIDANGAM
M.A. SUNDAREASAN -VIOLIN
VAIKOM GOPALAKRISHNAN – GHATAM

1. Varavallabharamana – Priya Sisters
2. Ardhanareeswaram – Priya Sisters
3. Santana Paramapavana – Priya Sisters
4. Kamakshi Kamakoti – Priya Sisters
5. Mariveregathi – Priya Sisters
6. Doormargajara – Priya Sisters
7. Enthanerchina – Priya Sisters
8. Govindasritha Gokula – Priya Sisters

>https://www.youtube.com/watch?v=VgxPvI2urco

go top