V.A. / KHAYJILAR, Chatkhan and Khay of the Khakass from the Center of Asia

★草原の吟遊詩人:アジア中央部 ハカス民族のチャトハン(筝)とハイ(喉歌) Chatkhan (=Long Zither),  Khay (=Throat Singing)  by Evgenii ULUGBASHEV, Sergey CHARKOV, Vyacheslav KUCHENOV, Lyubov AYOSHINA トゥヴァとアルタイに国境を接する …

続きを読む>

go top