OLIVER DE COQUE / CLUB NATIONAL

OLIVER-DE-COQUE-CLUB-NATIONAL

 

1984
Oliver de Coque & his Expo ’76 Ogene Sound Super of Africa
Atutu Gepu Mpi Ekwe Gesiya Ike (LP; Ogene [Lagos] OGRLPS 04 )
[A] Atutu Gepu Mpi Ekwe Gesiya Ike / Chukwu Ekwena Kifififele Meayi
[B] Klub Nationale / Egwu Omenani

go top