SIR VICTOR UWAIFO / AKWETE KING, 50 years of music

JRM20CD41

 

Sir Victor Uwaifo & His Titibitis
Akwete King : 50 Years Of Music Part 2 (CD; JTV Records JRM CD41)
Duduke / Iyesigie / Lelekuele / Idusogie / Sughusughu / Ewere (Guitar Wizard) / Uzowugheghe / Ozighizagha

>http://bunboni58.blog.so-net.ne.jp/2009-12-03

go top