LE THU / TRONG GIAC MO, Vol.3

レー・クエンがカヴァーし再び大ヒットさせた
“TRONG GIAC MO”を、
往年のヴェテラン女性歌手が歌います。

1. Trong Giấc Mơ Em (Nhạc: Trường Sa)
2. Bài Không Tên Số 3 (Nhạc: Vũ Thành An)
3. Một Thoáng Mơ Phai (Nhạc: Trường Sa)
4. Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em (Nhạc: Trường Sa)
5. Bài Không Tên Số 5 (Nhạc: Vũ Thành An)
6. Ngày Nào Tình tôi (Nhạc: Trường Sa)
7. Đời Đá Vàng (Nhạc: Vũ Thành An)
8. Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng (Nhạc: Trường Sa)


▽1975年のvol.2から42年ぶり?

go top