MUHAMMAD AL-QASABGI / THE SULTAN DU’UD

M-AL-QASABGI

AMAR(Arab Music Archiving & Research)からの新リリース。ウーム・カルスーム、アスマハーン(レバノン)、レイラ・ムラッド(モロッコ)という20世紀のアラブ系女性名歌手の作曲家・ウード奏者として知られる近代アラブの音楽家において、五指に数えられるムアマド・アル・カサブギ(1892-1966)の歴史的録音復刻2CD。56 ページ解説(英語仏語アラビア語)!CD1にはソロ・ウード演奏による各種タクシーム、CD2には小編成ストリングス楽団によるタクシーム及び軽古典音楽インスト演奏が収録されました。近代アラブ大衆音楽の礎がここにあります。

CD 1 1, taqsim rast / 2. taqsim nahawand / 3. taqsim nahawand / 4. taqsim higaz / 5. bashraf ishaqi al-bayyat / 6. aqsim nahawand / 7. egyptian / turkish taqsim nahawand / 8. taqsim rast and rast mugannas / 9. taqsim higazkar / 10. egyptian raqs / 11. taqsim bayyati / 12. taqsim saba / 13. tahmilat rast / 14.taqsim rast / 15. taqsim higazkar / 16. bashraf qrah bataq sikah / 17. tahmilat al-bayyat / 18. taqsim higazkar kurdi / 19. taqsim higazkar / 20. taqsim higazkar kurd / 21. taqsim nahawand

CD 2 : 1. dhikrayati / 2. dhikrayati / 3. munagat / 4. taqsim nahawand mugannas rast min wahi afkari / 5. taqsim rast / 6. sama’i rast / 7. sama’i rast / 8.muwashshah ahunnu shawqan & taqsim mushtarak / 9. caprice (zuhur) / 10. taqsim ushshaq (ushshaq arabi)

>★

go top