DOMINGO JUSTUS / ROOTS OF JUJU 1928


>★
久々の再入荷!(もう廃盤だとばかり思ってました…)ナイジェリアンJUJU最初期SP時代のレコーディング・アーティスト!イイ音ですねえ、ギターちょっと聞こえますが、基本はパーカッションにコール&レスポンスのヴォーカル&コーラス、それでもサカラやアパラとは全違うムードですね、これはやっぱりJUJUです。

1. Bandele
2. Agbamurere
3. Eni Ba Dami
4. Oluronbi
5. Omo Nke
6. Egbe WA Ki Npe Lajo
7. Adeoti Ori Wara Ori Wara
8. Eyi Mowi Re
9. Bi Ina la Ku Fi Eru Boju
10. Koju Gbagpe
11. Ori la Ba Bo
12. Iya Matu
13. Awalo De
14. Ore Bi Ole Jo Ma Mi
15. Tourn
16. Bi Mo Bi Omo Ti Oku Maron lo Lewe
17. Oniya Awa Lolare
18. Igba Lahu
19. Adabi Baba Epe
20. Ele Shihe WA

go top