Y LAN / NHIN NHUNG MUA THU DI

 

 

1958年サイゴンの音楽一家に生まれ、
戦後は北米に移住し、
家族ともども、
米国ベトナム音楽シーンで活躍、
今もって現役の女性歌手です。
本作は1997年の作。

go top