Y LAN / LOI REU

1 Lời Rêu (Phú Quang) 4:32
2 Bài Thơ Cuối Cùng (Hoàng Thi Thơ) 5:27
3 Bài Không Tên Số 6 (Vũ Thành An) 4:58
4 Miên Khúc (Ngô Thụy Miên) 4:42
5 Không Còn Mùa Thu (Việt Anh) 4:46
6 Đưa Em Tìn Động Hoa Vàng (Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư)5:10
7 Bà Ca sao – Nụ Tầm Xuân (Phạm Duy) 6:48
8 Viết Trên Tà Áo Em (Văn Phụng, thơ Hoàng Anh Tuấn) 4:44
9 Biệt Ly (Hoàng Giác)5:46
10 Đêm Buồn (Hoàng Thi Thơ)6:07
11 Tình Cuồng Điên (Ngọc Trọng)5:16
12 Phôi Pha (Trịnh Công Sơn) 4:30
13 Hạnh Phúc Mang Theo (Lam Phương)4:34

1958年サイゴンの音楽一家に生まれ、戦後は北米に移住し、家族ともども、米国ベトナム音楽シーンで活躍、今もって現役の女性歌手です。本作は2004年の作。

go top