VAN KHANH / EM TOI , MAT BUON MIEN TRUNG vol.4

1. Thương lắm Trà Giang
2. Người đã như mơ
3. Đau xót lý chim quyên
4. Biển tím
5. Mắt buồn miền Trung
6. Về dưới mái nhà
7. Em tôi
8. Bóng chiều tà
9. Chiếc lá cuối cùng
10. Ngọn trúc đào

go top