V.A. / KHMER NEW YEAR SONGS, SUNDAY 212

sunday-cd212
菊地君特攻買い付けfromカンボジア!
クメール正月ソング集!

*こちら簡易ケース入りペラ紙ジャケ状態でお売りしています。よろしく、どうぞ。

01.Chhnam Thmey Rea Sey Kpoas (Yuth)
02.Kom Pol Teos (Nico)
03.Pleir Leorng Bat Khor (Kola)
04.Nom Songsa Tov Leng Angkor Song Krean (Raksa)
05.Som Bos Mei (Yuth)
06.Songsa Kom Pul Teng Klun (Raksa)
07.Stev Phum Kjom (Kola)
08.Neok Srok Sre Kher Bun Chorl Chhnam (Yuth ft Nary)
09.Ke Ka MaSyom Ngom Songsa Ka Jorl (Nary)
10.Songsa Sa art Deak Phei (Yuth)
11.Tangai Na Kjom Reap Ka (Yuth)

go top