V.A. / QUÊ HƯƠNG, doc tau nhac cu dan toc

Vietnamese Mudical Instruments
1. TỨ QUÝ
2. VŨ KHÚC SONG ĐĂNG
3. NẮNG CHIỀU
4. ĐIỆU DUYÊN PHẬN PHẢI CHIỀU
5. MỘT DẠ SẮT SON
6. BÈ XUÔI VỀ BẾN
7. THIẾU NỮ SAY TRĂNG
8. NÉT HUẾ
9. Ồ TÌNH LÀ TÌNH
10. LÝ CON SÁO
11. U MINH BẤT KHUẤT
12. ƯỚC VỌNG
13. TÌNH QUÊ HƯƠNG
14. CẢM XÚC TÂY NGUYÊN

 

go top