V.A. / MASTERS OF TURKISH MUSIC

1 Tarsus’lu Abdülkerim– Gazel: “Bekledim Kaç Gece” 3:15
2 Safiye Ayla– Gazel: “Yârin Bu Kadar Cevri Gelir Miydi Hayâle” 3:20
3 Hafız Şaşı Osman Efendi– Gazel: “Mâhitâbım Beyi Seyrâne Mi Çıktın Bu Gece” 3:28
4 İsak El-Gazi– Gazel: “Bî-karar Olmaktı Sevmekten Murâdı Gönlümün” 2:55
5 Nafi Bey– Gazel: “Derdime Vakıf Değil” 3:29
6 Yozgatlı Hafız Süleyman Bey– Bozlak And Halay 4:10
7 Münir Nurettin Selçuk– Durak: “Bülbül-i Sûrîdeyim Gülden Nasîbim Var Benim” 6:20
8 Safiye Ayla– Şarkı: “Saatlerce Başbaşa Kaldığımız Geceler” 3:14
9 Hafız Burhan Sesyılmaz– Şarkı: “Nîm Nigâhın Katle Ferman” 3:52
10 İsak El-Gazi– Şarkı: “Bir Katre İçen Çeşme-i Pür-hûn-i Fenâdan” 3:46
11 Klarnetçi Şükrü Tunar– Çiftetelli 2:41
12 Nick Doneff– Karşılama Dance 2:51
13 Kemani Haydar Tatlıyay– Oyun Havası 3:14
14 Gülistan Hanım– Mânî 3:00
15 Zurnacı Halil– Halay Dance 3:18
16 Refik Fersan– Taksim 3:04
17 Kemani Nubar Çömlekçiyan Tekyay– Taksim 3:23
18 Tanburî Cemil Bey– Taksim 3:35
19 Tanburî Cemil Bey– Taksim 3:18
20 Udî Marko Melkon Alemsherian– Taksim 4:18

go top