V.A. / ĐỘC TẤU, Nhạc Cụ Dân Tộc Việt Nam

*Traditional Folk Music, Instrumental
1 Hống Phúc / Suối Dần T’Rừng (T’Rung Musical Stream) 3:34
2 Hống Phúc / Thé Dấn Tình Quê Hương (Love For Nativeland) 5:24
3 Tiến Vuộng / Hẹn Hò (Rendez-Vous) 3:19
4 Mai Phuong / Mùa Xuân Đến (When Spring Comes) 3:02
5 Thùy Hương / Cánh Chim Tự Do (Calling For A Boat To Cross The River) 5:46
6 Tiến Vuộng / Gọi Đó (Free Wings) 3:07
7 Ngô Vuộng / Khúc Hát Ru (Lullaby Song) 6:59
8 Hống Thầi / Tiếng Trống Hội Xuân (Drums In The Spring Festival) 1:31
9 Mai Phuong / Chỉ Một Niềm Tin (Trust Only) 5:54
10 Búi Lê Chí / Ru Con (Lullaby) 5:04
11 Unknown Artist / Dòng Suối Hơ Riêng (Ho Ring Stream) 4:42
12 Co Huy Húng / Quê Ta (My Homeland) 3:55
13 Thé Dấn / Tím Em Nơi Núi Rừng (Looking For You In The Forest) 4:59
14 Unknown Artist / Mừng Hội Hoạ Bông (We Come Cotton Flower Festival) 1:49

go top