V.A. / BỤI ĐỎ ĐƯỜNG MƠ

ベトナム戦前歌謡曲の現代ベトナム歌手たちによるカヴァー競演!

1 UYEN NGUYEN – Đêm chợ phiên muà đông
2 DUY QUANG – Gọi em là đóa hoa sầu
3 NGOC QUY & HA THUY LIEN – Mộng dưới hoa
4 DIEU HIEN – Ngày xưa hoàng thị
5 HA VAN – Bài không tên số 3
6 THUY VAN – Ngọc lan
7 HUY ANH – Hương giang dạ khúc
8 NGOC MAI – Sao đêm
9 NGOC QUY – Mơ hoa
10 HA THUY LIEN – Phượng yêu
11 DIEU HIEN – Sa mạc tình yêu

go top