V.A. / CHO TOI VE NGAY XUA, Bolero 2


>★
ベトナム、ボレロ・ブームもここまで来た!?
フィ・ニュンからハー・ヴァンまで新録オムニバスです。
ボレロ新録=南の懐メロ競演盤!

01 Xin Trả Tôi Về – Phi Nhung
02 Ba Tháng Tạ Từ – Jang Mi
03 Thói Đời – Quý Bình
04 Đường Xưa Lối Cũ – Họa Mi
05 Tôn Nữ Còn Buồn – Tố My
06 Hai Vì Sao Lạc – Quang Linh
07 Nhật Ký Hai Đứa Mình – Trang Mỹ Dung
08 Người Tình Không Đến – Hà Vân

go top