THE TOKYO SERENADERS / TO REMEMBER JAPAN

 
1 Asatoya Yunta 2:54
2 Koko Ni Sachi Ari 3:19
3 Watari Dori De Gozan-Su 3:02
4 Ohtone Zukiyo 2:52
5 Madorosu-San Wa Dai-Kirai 3:16
6 Bungawan Solo 2:55
7 Yuutake Koyake 3:19
8 Momotaro-San 2:37
9 KIisha Poppo 2:52
10 Kutsu Ga Naru 3:21
11 Hana Katoba No Uta 3:00
12 China Night

go top