CLUB NISEI ORCHESTRA AND SINGERS / MODERN SONGS OF JAPAN

1 Gomen-Nasai 2:41
2 Ringo No Hana Wa Saita Kedo 3:27
3 Musume Sendo-San 3:17
4 Ringo Mura Kara 2:39
5 Otomi-San 2:12
6 Wakare No Isochidori 3:37
7 Ina No Koi-Uta 2:57
8 Yu-hi Wa Haruka 2:42
9 Hibari No Madorosu-San 2:56
10 Oranda Yashiki No Hana 3:18
11 Ringo Oiwake 3:22
12 Yu-hi Ni Akai Ho 3:04

go top