RAVI SHANKAR / GOLDEN JUBILLE CONCERT, LIVE VOL.1

Live – recorded in Barbican Centre, London

1 Raga Jhinjhoti 39:06
2 Raga Khamaj 21:38

Sitar – Ravi Shankar, Shubho Shankar
Tamboura– Partho Sarathy, Punita Gupta

go top