MIKE EJEAGHA / ONYE NWE ONA EBE, ONYE ENWERO ONA EBE

ORIGINALLY RELEASED IN 1982 (NIGERIA POLYDOR -LP)

A Onye Nwe Ọna Ebe, Onye Enwerọ Ana Ebe
B1 Onye Lua Nya Lie
B2 Nke Onye Adi Nya Njo

(なぜか、いつものナイジェリア仕様簡易紙ジャケが裏表裁断されて、プラケースに入って入荷していました…)

go top