MAI THIEN VAN (MAI TIM NHAU)


北米越僑女性歌手、
既にヴェテランですね。
男女越僑歌手とのデュオを聞かせます。

>★

1. Xa Người Mình Yêu – Trường Vũ & Mai Thiên Vân
2. Biển Dâu – Mai Thiên Vân
3. Mãi Tìm Nhau – Quang Lê & Mai Thiên Vân
4. Không Giờ Rồi – Ngọc Ngữ & Mai Thiên Vân
5. Phạn Gái Thuyền Quyên – Mai Thiên Vân
6. Gợi Nhớ Quê Hương – Tuấn Quỳnh & Mai Thiên Vân
7. Loài Hoa Không Vỡ – Mai Thiên Vân
8. Mùa Xuân Xa Quê – Hoài Lâm & Mai Thiên Vân
9. Mong Chờ – Mai Thiên Vân
10. Mưa Bụi – Tuấn Quỳnh & Mai Thiên Vân

go top