KOLLINGTON AYINLA / NIGERIA KOLE KU


1983
Alhaji Kollington Ayinla & His African Fuji 78 Organization
Nigeria Kole Ku (LP; Kollington KRLPS 005)
[A] Nigeria Kole Ku / Kosi Ewu Loko / Orilafi Nmu Eran Lawo / Alhaji Chief Olatunde Yusuff (Managing Director, Recordisc Industry Imited) / Bi Eba Ngba Ona Eburu
[B] Tori Esin Lase Nre Mecca / Haruna Ishola Lo Were / E Sama Tele Mi Leyin Bo / Bi Olorun Ba Loto / Odun Titun De

go top