HARUNA ISHOLA / EYIN TIN NPERI WA SAIDA


Alhaji Haruna Ishola and His Apala Group
Eyin Ti Nperi Wa (LP; Star SRPS 33)(CD; Star/Ganbad [Lagos] SRPS 33 [as Eyin Tinperi Wa Saida])(CD; Star/Rolak [Lagos] no number [as Eyin Tinperi Wa Saida])
[A] Eyin Ti Nperi Wa S’Aida Gbogbo Yin / Agba Ilu Iba Ni Mo Se / Kile Nranju Koko Mo Wa Si / Mose Mose Na Ka Lo Le Aiye Pele
[B] Egbe Ede Mapo Arogun / Bi Onigbagbo Fojudi Jesu A Te / Orua O Se Gun Lakaba

go top