EBENEZER OBEY / THE HORSE THE MAN AND HIS SON?

EBENEZER-OBEY-THE-HORSE

Chief Commander Ebenezer Obey & His International Brothers Band
The Horse, The Man and His Son (Decca WAPS 98) 1973
[A] Ko Sogbon To Le Da / Baba Oni Ketekete / Ile Aiye Fun Igba Die Ni
[B] Eni Ri Nkan He / Agba Ilu Mo Juba / Eso Pele / Ere Ni Tiwa / Tani Ngo Ro Temi Fund / Igba Mba Jo

▽なんてヤル気のナイ曲だ!

go top