DELE ABIODUN / ABANIJI


DELE-ABANIJI

 

 

Admiral Dele Abiodun & His Top Hitters Band 1975
[A] Abanije / Ewu Jamba Motto / Omo langidi / Enu E Le Wa / Dele Mai Ku [B] Iba Oluwa / Pepeiye / Bi Nba Lowo / Ore Peju Club / Remi Omo Lawanson

go top