DELE ABIODUN / A GBA WA BURA


DELE-BURA

同内容異ジャケで双方入荷しています。

Admiral Dele Abiodun & His Top Hitters Band 1977
[A] Agba Wa Bura / Asan Mi Yio Ni Won / Alaso Ala / Eso Ni Igbin Ngun Igi / Mama Mi Ma Bere Mi / Orere Ma Redi Ke Nke [B] Kama Sise Fun Onise / Lojo Iso Ro / Oluwa Lo Ma Jogun Aiye / Kofi Tojo Koro / Moroye Moje

go top