AMASWAZI EMVELO / EZIPHUMA PHAMBILI


1 Thulalale 3:36
2 Ngiyamesaba U Malume 3:56
3 Ithuna Likamkhulu 3:56
4 Isithimela Singishiyile 3:37
5 Yamuka Inyoni Yami 3:45
6 Izulu Elimnyama 3:39
7 Mama Ka Nomvula 3:47
8 Okomuntu Nwayi Nwayi 2:55
9 Unowa 3:35
10 Ipiki Nefosholo 4:50

go top