AMATSHITSHI AMHLOPHE / ESSENTIALS

女声デュオを前面に、
ナイスなマスカンダ(大道の生ギター・ジャイヴ)を展開!
90年代人気ユニットのベスト・コレクションです。

1. Woz’ Uzobona
2. Abomthetho
3. Ngesab’ Igazi Lomuntu
4. Abahale Ndawanye
5. Umhawu
6. Isisho Sabadala
7. Akudle Kuzishiyeye
8. Igaz’ Elibi
9. Umama
10. Intombi Yakho Bhuti?
11. Sewenzai Manje
12. We Munt’ Opheth’ Isibhamu
13. Ngizoshay’ Ibeyodw’ Inyoni
14. Siyaphesheya
15. Umona-Umona
16. Nithi Kangimbilale

▽参考!

go top