ขวัญใจกาฬสินธุ์ยุคพัฒนา, คูลูนางอั้ว แผ่น 1 & 2 (KTD-334)


go top