V.A. / HAFEZ IN TAJIKESTAN

日本でも翻訳された詩集が出版されている14世紀のイランの偉大な詩人ハーフェズ。ハーフェズはかのゲーテにも影響を与えたと言われている「愛」をテーマとした詩人で、アボルファズル・ジャリリ監督のイラン映画『ハーフェズ ペルシャの詩』(2008)でも題材にされています(日本の女優、麻生久美子がヒロイン役で出演)。
本作は、中央アジアのタジキスタンで歌われているハーフェズの詩を集めた曲集です。イランではハーフェズの詩は古典的な節回しや自由なテンポで歌われます。なぜなら決まったテンポで歌うことは非情に難しく高度な技術を必要とするからです。
トランスオクシアナ(マー・ワラー・アンナフル:中央アジア南部のオアシス地域-ウズベキスタンとタジキスタン、カザフスタンの南部とクルグズスタンの一部)では、著名な詩人の作品にメロディをつけて歌う伝統があります。
本作は1990年と1992年にタジキスタンの各都市で録音されたものを収集し、2曲はタジク・ラジオからの収録です。1~3曲目がパミール、4~9がシャシュマカームのジャンル、10~14はよく知られたトラディショナルからの収録ですが、14曲目はタジキスタンではなくBaluchi Sufiのレパートリーです。(サプライヤーインフォより)

1-Biya ta gol barafshanim (Abdullah Naziriev)
2-Emruz shah-e enjoman (Shungar Adinebg)
3-Ruz-e vasl-e dustdaran (Abdullah Nazirev)
4-Saba be lotf begu 1 (Bay Muhammad Niazi)
5-Agar an tork-e shirazi (Abdunazar Hasanov)
6-Saba be lotf begu 2 (Maruf Khaje Bahador)
7-Saqiya barkhiz (Bay Mohammad Niyazi)
8-Motreb-e khoshnava (Abduljalil Hashimov)
9-Tab-e banafshe (Nasiba Uzakova , Arifa-Nisa Ghafur)
10-Gol dar bar (Hasan Sayid Qasimov)
11-Man tark-e eshqbazi (Batchebeg Shabegov)
12-Eysham modam ast 1 (Sanavar Londokov)
13-Eysham modam ast 2 (Nobovar Chanarov , Shanbe Palaev)
14-Dush didam ke malaek (Abdorauf Sahebi)

go top