TRADITIONAL WEDDING MUSIC OF UKRAINIANS


1. Pol’ka-jora 2. Kotilisya j ortsshki 3. Nema-nema Tanyushechki doma 4. Oj ne khodi, ta rozkudryavij 5. Dafsh mene, nen’ka moya, molodoyu 6. Krakov’yak 7. Oj tam, za ltssochkom 8. Brala vodu ptsd kalinoyu 9. Oj u polts na rozdolts 10. Oj slukhajte, chi ne grtsm grimit’ 11. Oj glyan’, mati, da na novu lavu 12. Parapet 13. Pomalen’ku jdtste 14. Oj lyudi, lyudi – vorogi 15. Ukrachns’kij gopak 16. Csho v stsnechkakh golubok gude 17. Zdvignulasya khata 18. Oj ne sidi, Tetyanochko, bokom 19. Viltstalo galenya 20. Csho v nashogo bat’ka 21. Komarins’ka 22. A letyat’ galochki 23. Yak postsyu rozhu 24. Oj da na vigonts kozi pasla 25. Val’s 26. Ta zasvtsti zh ti, mati, svtschku 27. Lettsla zozulya, na berezhku stsla 28. A v Kifvts na rinochku 29. Grechaniki 30. Oj tam na gorts 31. A zelenaya ta dtsbrovon’ka 32. Oj dtszhechka, dtszhechka, oj dubovaya 33. Ta kosiv bat’ko, kosiv ya 34. Chas dodomu, chas 35. Pol’ka

go top