THU HIEN / TINH CA QUE HUONG


1 Duyên Quê
2 Ngày Xưa Hoàng Thị
3 Nụ Tầm Xuân
4 Bà Mẹ Quê
5 Ngày Trở Về
6 Múc Ánh Trăng Vàng
7 Vợ Chồng Quê
8 Gánh Lúa
9 Bà Mẹ Go Linh
10 Rước Tình Về Với Quê Hương

go top