SIR SHINA PETERS / ACE


sir-shina-ace1989
Sir Shina Peters
Ace (Afro-Juju Series 1) (LP; CBS Nigeria [Lagos] CBS-N-1002) (Videocassette; recording information unavailable) (CD; Sony Nigeria [Lagos] SNCD1002)
[A] Afro Juju / Je Kajo / Ijo Shina / Moju Kuro / Oyin Mimo / Omoge To Rewa
[B] Omo Enia Lo Sora / Jesu Gbadura Mi / Atoto Arere / Irawo Lagba (Ace) / Adebisi Odutayo / Afro-Juju Lo Gbode

go top