ALMA ZOHAR / HAIM MESHUGAI


>★
1977年エルサレム生まれ、25歳で離婚してから、
子供の頃からの夢、SSWになる志を貫徹。
08年にレコーディング・デビュー、
その年のシンガー・オヴ・ザ・イヤーに、
こちら2018年の最新盤EP(CD) !!

1 Khulat Einaim 3:22
2 Dagim 3:37
3 Tiftach 3:36
4 Al Hahaim V’al Hamavet 3:09
5 Haim Sheli 3:20
6 Lev Kanua 2:31

https://www.youtube.com/watch?v=7h_S60o9-1Q

go top