EBENEZER OBEY / DETERMINATION

1988
Chief Commander Ebenezer Obey
Determination (Obey OPS 014)
[A] Mo Ti Pinu Laye Mi / Were Were Logba / Oro Ti Mo Ba Eleda So / Ire Ni Tiwa
[B] Se Rere / Ojo Ibukun Yoo Ro / Chief Segun Osoba / Omo Kuku Ni ‘Jebu-Ode’

go top