EBENEZER OBEY / AUSTERITY

obey-austerity

 

Chief Commander Ebenezer Obe / Austerity -1982
[A] Austerity / A Ti Foro Agbe Sere / Ibosi Petrol (Epo) / Edumare Fun Wa Ni Idera / Se Omo Rere
[B] Kari Batise / Dawa Lohun Lasiko / Peju Odeseye / Ofi Kokoro Pamo

>★

go top