EBENEZER OBEY / AIYE WA ATORO


ebenezer-obey-aiye-wa-atoro

Chief Commander Ebenezer Obey & His International Brothers
Vol.4: Aiye Wa A Toro (Decca WAPS 48) 1972
[A] Aiye Wa A Toro / Igba Meta Nigba Eda / Orimi Ma Gbabodi / Ojugbele / Ijo Oba
[B] Oya Ka Jo Jo / Owu Juje / Iyawo Tolorun O Semo / Owo Naira Ati Kobo

go top