ĐỨC THÀNH / ĐÀN BẦU 3, Giọt Mưa Thu

1. Giọt Mưa Thu 0:00
2. Đêm Tàn Bến Ngự 6:57
3. Thiên Thai 11:57
4. Quê Mẹ 17:44
5. Thuyền Viễn Xứ 22:17
6. Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng 26:55
7. Người Ở Đừng Về 32:05
8. Chị Tôi 35:24
9. Liên Khúc Dân Ca Việt Nam 40:26

go top