DEWA BUDJANA / SURYA NAMASKAR

dewa-budjana2014*DEWA BUDJANA electric and acoustic guitars
JIMMY JOHNSON bass guitar
VINNIE COLAIUTA drums
with special guests
GARY HUSBAND synthesizers (track 1)
MICHAEL LANDAU electric guitar solos (track 7)
and with
MANG AYI vocals (track 5)
KANG PUPUNG Tarawangsa (Sundanese violin) (track 5)
KANG IYA Kacapi (Sundanese harp) (track 5)
(‘crazy” voices after the Track 1 by Jimmy Johnson and Vinnie Colaiuta)

go top